Zapoznaj się z naszymi pracami

Certyfikat UDT

Spawalnicze świadectwo kwalifikacyjne UDT

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

 

Certyfikat na konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze, konstrukcyjne elementy stalowe w klasie EXC1, EXC2
wg normy PN-EN  1090-2+A1:2012 IDT EN 1090-2:2008+A1:2011

Załącznik do Certyfikatu UDT

 

Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Ręczne spawanie łukową elektrodą otuloną

Spawanie MAG drutem elektrodowym litym

Spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym

Spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym

Copyright Montostal Sp. z o. o. 2018